DIVÉ MAKY: združenie, ktoré pomáha rómskym deťom rozvíjať svoj talent

DIVÉ MAKY: združenie, ktoré pomáha rómskym deťom rozvíjať svoj talent

Pamätný deň rómskeho holokaustu v múzeu SNP

Multižánrový festival Cigánsky bašavel už po deviaty krát prezentoval talenty rómskych detí Divých makov pri Eurovei v Bratislave. Spýtali sme sa troch „máčikov“, čo všetko im vďaka podpore združenia bolo umožnené.

Vypočujte si rozhovor so šesťnánásťročným klavírnym virtuózom Stankom, tanečníkom Damiánom, a divadelným a študijným talentom Mariánom:

 

Občianske združenie podporuje rómske deti zo sociálne slabých rodín, o ktoré sa rodičia riadne starajú, no nemajú dostatočné finančné prostriedky na rozvíjanie ich vzdelania alebo talentu.  Za trinásť rokov tak bolo umožnené  stovkám šikovných a talentovaných detí študovať na školách, univerzitách a konzervatóriách. Veľmi dôležité je aj zabezpečenie učebných pomôcok, hudobných nástrojov, a zaplatenie stravného či ubytovania na internáte. Za týmito úspechmi nestojí len samotná šikovnosť detí a ich finančná podpora, ale aj mentori a mentorky, ktorí pracujú priamo s deťmi, rozvíjajú ich osobnosť a pomáhajú im riešiť každodenné problémy.

klavírny virtuóz Stanko, 16 r.

 tanečník Damián

divadelný a študijný talent Marián, 13 r.

Chcete sa dozvedieť viac o združení? Máte záujem podporiť talentované rómske deti z marginalizovaných komunít? Viac na oficiálnej stránke: www.divemaky.sk. 

autor: Michaela Zuzelková

COMMENTS