Na jazykovom festivale v Bratislave nechýbala rómčina!

Na jazykovom festivale v Bratislave nechýbala rómčina!

Projekt na inklúziu rómskych detí v škôlkach už zamestnáva Rómov

28 a 29. septembra sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil festival Lingvafest, ktorého cieľom bolo priblížiť pestrosť svetových, európskych a menšinových jazykov. Svoje zastúpenie tu mala aj rómčina!

Lingvafest prezentoval najnovšie trendy a spôsoby výučby cudzích jazykov, tiež históriu a problematiku jednotlivých rečí. Mnohé organizácie, vydavateľstvá a školy tak odprezentovali svoje aktivity na čele s prekladateľmi, tlmočníkmi, učiteľmi a jazykovedcami. Žiaci a široká verejnosť sa tak mohla zúčastniť prednášok, kvízov, diskusií a koncertov. Festival prostredníctvom tejto osvety prispel k odstraňovaniu xenofóbie a rasizmu. 

Svoje zastúpenie mala na festivale aj rómčina. Niekoľko prednášok odprezentoval Milan Samko, ktorý vyučuje rómsky jazyk na UKF v Nitre. O svoju tvorbu sa podelili členovia rómskeho literárneho klubu ROLIK z Banskej Bystrice na čele s Marošom Balogom, ktorý mal stručný predslov o rómskom jazyku a kultúre. Vlastnú poéziu a prózu predniesli Eva Plešková, Pavla Cicková a Milan Berko.  

Členovia rómskeho literárneho klubu ROLIK z Banskej Bystrice o svojej literárnej tvorbe a inšpirácií. Pavla Cicková, Eva Plešková a Milan Berko:

 

Maroš Balog, zakladateľ rómskeho literárneho klubu ROLIK o prezentovaní rómskeho jazyka a kultúry na Lingvafeste:

 

Maroš Balog, stručná prezentácia o pôvode, kultúre a jazyku Rómov 

Eva Plešková z rómskeho literárneho klubu ROLIK 

Pavla Cicková z rómskeho literárneho klubu ROLIK 

Milan Berko z rómskeho literárneho klubu ROLIK 

lektor rómskeho jazyka Milan Samko z UKF v Nitre

 

text, foto, rozhovory: Michaela Zuzelková

 

COMMENTS