Konferencia ku dňu rómskeho jazyka v Prešove

Konferencia ku dňu rómskeho jazyka v Prešove

Osemnásty ročník Balval festu: Skvelí interpreti, obrovská účasť!

V utorok 6.11 sa na pôde metodicko-pedagogického centra v Prešove konala konferencia venovaná Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka, ktorý si každoročne pripomíname 5. novembra. 

Udalosti sa zúčastnil i štátny tajomník Peter Krajňák a riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Mária Prekop. Organizátorkou konferencie bola Elena Cinová z metodicko-pedagogického centra.

O kultúrny program sa na úvod postaral spevácky zbor zo Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Košiciach pod vedením Gejzu Adama. Následne si mohli prítomní vypočuť odborné prezentácie týkajúce sa implementácie rómskeho jazyka na školách a v praxi.

O šikovnom riešení jazykovej bariéry na základných školách prostredníctvom interaktívnych hier mala pútavú prezentáciu učiteľka Zdenka Pavlikovská zo ZŠ I. Krasku z Trebišova,  ktorá ako „nerómka“ priblížila úspešné cesty k vzájomnému pochopeniu sa s rómskymi žiakmi.

O kodifikácií, aplikovaní a vyučovaní rómskeho jazyka na vysokých školách porozprával Stanislav Cina z Prešovskej univerzity:

 

Spôsob a systém vyučovania rómskeho jazyka na hudobno-dramatickom konzervatóriu v Košiciach priblížila učiteľka rómskeho jazyka, Ingrid Lukáčová:

 

Konferencie sa zúčastnila aj mladá študentka zo súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Košiciach, Sára Marcinová:

 

Vďaka Erike Godlovej a Jane Gáborovej z dokumentačno – informačného centra v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove bolo premietnutých niekoľko audiovizuálnych diel, ktoré dokumentujú ukážky rómskej kultúry. Na záver sa predstavil rómsky literárny klub ROLIK z Banskej Bystrice na čele s Marošom Balogom. Členovia klubu Eva Gašparová Plešková, Zlatica Rusová a Martin Fočar priblížili obsah svojej tvorby, a taktiež predniesli niekoľko ukážok svojich diel v slovenskom i rómskom jazyku.

štátny tajomník Peter Krajňák

Elena Cinová z metodicko-pedagogického centra v Prešove

učiteľka Zdenka Pavlikovská zo ZŠ I. Krasku z Trebišova

Stanislav Cina z Prešovskej univerzity

učiteľka rómskeho jazyka Ingrid Lukáčová zo Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Košiciach

Erika Godlová z dokumentačno – informačného centra rómskej kultúry

Rómsky literárny klub ROLIK. Z ľava Maroš Balog, Eva Gašparová Plešková, Zlatica Rusová a Martin Fočar

foto, text: Michaela Zuzelková

COMMENTS