Koncert Barbory Botošovej a Marek Končeka v osade na Bambuskách

Koncert Barbory Botošovej a Marek Končeka v osade na Bambuskách

Seminár novinárov pre rómske médiá

Na Evanjelickej spojenej škole v Martine rozbehli školský sociálny projekt zameraný na pomoc rómskej komunite v mestkej segregovanej osade „Bambusky“, v ktorej žije pri smetisku mesta Martin približne 600 ľudí v nevyhovujúcich podmienkach.

Iniciátorom projektu je Tomáš Gulán, učiteľ a koordinátor práce s verejnosťou a zahraničím, ktorý bol za svoje aktivity v minulosti ocenený Žilinským dobrovoľníckym centrom. V piatok 16.11. prišla ako prvá na školu zahrať a predstaviť rómsku kultúru najznámejšia slovenská primáška Barbora Botošová spolu s hudobníkom Marekom Končekom. Takto sa aj žiaci, ktorí pravidelne neprichádzajú do styku s Rómami mali možnosť dozvedieť o bohatej rómskej kultúre a aktuálnej situácii Rómov z prvej ruky. 

Koncert sa uskutočnil v aule Biblickej školy. Na žiadosť umelcov išli študenti a pedagógovia následne spolu na Bambusky. Podľa Mareka Končeka by mali byť vzťahy rómov i nerómov postavené na vzájomnom počúvaní: „Naše rozdiely by sme nemali vidieť  ako bariéru, ale ako cestu“. Primáška Barbora si myslí, že projekty takéhoto charakteru sú mimoriadne dôležité. „Predstavujeme práve pozitívne príklady a vzory, taktiež hlbšie významy toho ako Rómovia cítia, premýšľajú a fungujú. Je dôležité, aby ľudia bližšie pochopili, akí Rómovia naozaj sú. 

Rozhovor s Barborou Botošovou a Marekom Končekom o koncerte v osade na Bambuskách, vzťahoch rómov a nerómov, tiež o pripravovanom projekte Pozitívne vzory  :

 

Rozhovor s inicátorom projektu Tomášom Gulánom o pomoci segregovanej rómskej komunite v Martine:

 

text: Michaela Zuzelková, rozhovor: Eva Lacová

 

 

COMMENTS