Seminár novinárov pre rómske médiá

Seminár novinárov pre rómske médiá

V Bratislave pribudli pamätné kamene Stolpersteine venované židovskej rodine Gráfovcov

27. – 29. novembra sa v priestoroch budovy Domu novinárov na Župnom námestí v Bratislave uskutočnil seminár budúcich redaktorov pre rómske médiá.  Lektormi boli viacerí novinári a odborníci, ktorí aktívne pôsobia v rámci slovenských a zahraničných médií.

Počas úvodného dňa seminára sa účastníci kurzu dozvedeli o základných pravidlách písania tlačových správ, komentárov a ďalších útvarov publicistiky. Reálnu prax “povolania novinár” priblížil investigatívec Lukáš Milan, a o marketingu v médiach porozprával PR odborník Dominik Kianička. Osobitná pozornosť sa venovala aktuálne platnému Etickému kódexu novinára v podaní bývalého predsedu Tlačovo-digitálnej rady Júliusa Lörincza.

V rámci praktickej časti sa český rómsky šéfredaktor portálu idnes.cz Patrik Banga sústredil najmä na tvorbu ucelenej reportáže, ktorej vytvorenie bolo zároveň zavŕšením trojdňového kurzu.

Vzdelávania sa zúčastnili nielen nováčikovia v mediálnej sfére, ale aj ľudia, ktorí sa v rómskych médiách pohybujú už dlhšie, no chceli sa naučiť niečo nové. Výsledkom seminára bolo taktiež podniknutie konkrétnych krokov k založeniu „Klubu rómskych žurnalistov“ pri Slovenskom syndikáte novinárov. 

zdroj: SSN, foto: Michaela Zuzelková

 

COMMENTS