Rádio ROMA

Naladíte nás v Banskej Bystrici na frekvencii 99.4 MHz a v Prešove na frekvencii 97.2 MHz.

Rádio ROMA prevádzkuje občianske združenie INICIATÍVA – iniciativa.eu

Slovensko

+421 911 797 207

http://iniciativa.eu