Dobrovoľnícky program Môj svet je tvoj s moderátorkou Michaelou

Dobrovoľnícky program Môj svet je tvoj s moderátorkou Michaelou

Vedúci rómskeho šachového tímu Milan Berko

V rádiu Roma sme opäť privítali hostí, ktorí sa venujú nezištnej pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Moderátorka Michaela sa rozprávala s koordinátorkou centra Môj svet je tvoj Veronikou, a dobrovoľníčkou Irenkou.

Môj svet je Tvoj je asistenčný dobrovoľnícky program, ktorý realizuje Centrum dobrovoľníctva v spolupráci so Špeciálnou základnou školou na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici. Projekt je zameraný na asistenciu žiakom so špecifickými potrebami rôzneho veku (predovšetkým pre deti s poruchou autistického spektra) počas vyučovania, čo napomáha k zlepšeniu ich schopností a návykov, tiež k vzdelávaniu a výchove. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky v programe sú väčšinou mladí ľudia, a je založený na individuálnom prístupe k žiakovi.

Koordinátorka Veronika nám porozprávala o dôležitosti správneho rodičovského vzoru, povinnej školskej docházke a o domácej výučbe, ktorá by sa pri takýchto deťoch nemala zanedbávať.

Dobrovoľníčka Irenka je popri štúdiu na vysokej škole súčasťou programu Môj svet už niekoľko rokov. Čas s deťmi nevníma ako povinnosť ale ako relax, a riadi sa heslom „aj malý krok je krok“. Podľa jej skúseností je dôležité pristupovať k dobrovoľníctvu úprimne a „od srdca“, viesť deti individuálne, s kľudom a trpezlivosťou.

Viac vo videu!

Chceš byť dobrovoľníkom pre Môj svet je tvoj, alebo v inom programe ktorý by ti možno „sadol “ viac? Navštív www.centrumdobrovolnictva.sk

COMMENTS