Rádio ROMA

Naladíte nás v Banskej Bystrici na frekvencii 99.4 MHz a v Prešove na frekvencii 97.2 MHz.

Slovensko

+421 940 301 302