Stretávate sa v spoločnosti s prejavmi rasizmu voči ľuďom s inou farbou pokožky? Ako neprispievať k šíreniu stereotypov? Prinášame niekoľko typov. 

 S rasizmom a jeho prejavmi sa v našej spoločnosti stretávame často, či už ako obeť, alebo ako svedok. V tomto článku sa dozviete koho rasizmus zasahuje najviac, ako sa v ľuďoch rodí, a s čím sa spája.