Prevencia kriminality

kategória: Rasizmus

11 účinných rád, ako eliminujete rasizmus vo vašom okolí

autor: Uverejnené marec 25, 2019

Stretávate sa v spoločnosti s prejavmi rasizmu voči ľuďom s inou farbou pokožky? Ako neprispievať k šíreniu stereotypov? Prinášame niekoľko typov. 

1. Spolupracujte s ľuďmi inej národnosti, orientácie, či vierovyznania bez predsudkov. Práca na rovnocennej úrovni s ľuďmi, ktorí pochádzajú z iných skupín a etník je jedným z najlepších spôsobov ako sa zbaviť predsudkov a zvýšiť si informovanosť o ostatných.

2. Nesmejte sa na rasistických, sexistických, homofóbnych alebo iných stereotypných vtipoch. Smiechom legitimizujete vtip, a prispejete k ďalším nevhodným komentárom.Jednoducho povedzte: „Nepovažujem to za vtipné“, alebo „nemám rád tento typ humoru“.

3. Rozmýšľajte pred tým, než niečo poviete. Slová môžu ublížiť, nezávisle od toho, či to tak zamýšľate, alebo nie. Keď opisujete osobu, rozmyslite si, či spomenutie jej etnicity je dôležité pre kontext. Nazývate všetkých obyvateľov Ázie „číňania“? Ak neviete z akej krajiny dotyčný pochádza, nedajte na svoje domnienky. Niektorí ľudia preferujú označenie „černoch“, iní „afro-američan“, niekto „latino“ a iný zase „hispánec“. Ak si nie ste istý, aké označenie použiť, opýtajte sa, používať správny slovník je dôležité. 

4. Nepodliehajte domnienkam a stereotypom. Predpokladáte, že afro-američan má rad rap, aziat je dobrý v matematike, a Róm hrá na husle? Stereotypy ubližujú všetkým. Skúmajte svoje predsudky k iným a urovnajte si to v hlave tak, aby ste každého človeka vnímali individuálne.

5. Spoznávajte rozdielnych ľudí a ich kultúru. Je všeobecne známe, že čím menej prichádza človek do kontaktu s inakosťami a odlišnými kultúrami, tým je jeho strach z neznámeho silnejší, a predsudky hlbšie. Spoznávaním širšieho spektra ľudí a etník obohatí váš život, rozšíri vaše obzory, a eliminuje predsudky. 

6. Staňte sa vzorom pre okolie. Buďte hlasní v opozícii k diskriminačným názorom a praktikám, hlavne v diskusii s priateľmi a rodinou, ktorí rešpektujú váš názor. Nekritizujte ostatných, ale pomôžte im dovzdelávať sa v problematike a načrtnite im aj vaše osobné skúsenosti.

7. Preskúmajte neznáme. Zúčastnite sa organizovaných stretnutí, náboženských obradov, alebo cestujte do novej oblasti, kde budete v menšine. Napríklad ak ste kresťan, navštívte židovskú synagógu, ak ste beloch navštívte africkú krajinu. Skúsenosť z prvej ruky môže byť poučná a poskytne vám iný uhol pohľadu.

8. Buďte proaktívny rodič. Vystavte svoje deti rozmanitosti už v útlom veku, ešte predtým, než sa im predsudky stihnú sformovať. Rozoberajte s nimi obsah relácií, filmov, alebo kníh, ktoré prezentujú stereotypy. Ak im citlivo a úprimne vysvetlíte princípy tolerancie, tak od vás tieto pozitívne vlastnosti  rýchlo odpozorujú. Navyše, vhodné je umožniť im vlastnú skúsenosť, a nadväzovať kontakty a priateľstvá s deťmi rozdielnej farby pokožky a vierovyznania. 

9. Podporujte organizácie, ktoré bojujú s predsudkami a rasizmom. Nemusíte sa zapojiť len formou dobrovoľníctva, či finančného príspevku. Stačí, ak budete jedným zo zástancov rovnakých hodnôt, čím prispejete k dosiahnutiu prospešného cieľa pre komunitu. Zapojením sa dajú dosiahnuť veľké výsledky minimálne na lokálnej úrovni.

10. Nebojte sa zakročiť v prípade stretu s rasizmom. Ak ste sa stali svedkom hrubej rasovej diskriminácie alebo násilia vo vašom okolí, tak nezachovajte postoj "veď mňa sa to netýka". Upovedomte príslušné orgány.  

11. Buďte empatickí.  Ak sa stretnete napríklad v pracovnom prostredí s človekom, ktorého kolegovia odsúvajú na druhú koľaj, šikanujú ho a uťahujú si z neho kvôli odlišnej farbe pokožky (alebo inej odlišnosti), nebojte sa zakročiť. Dohovorte nepríjemným kolegom, prípadne informujte nadriadeného. Pokúste sa kolegu ktorý sa stal obeťou rasizmu priateľsky a kolegiálne podporiť. 

Tento článok vznikol v rámci projektu na Prevenciu kriminality pod záštitou Občianskeho združenie LAVUTA. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prečítané 5705 krát Posledná úprava pondelok, 13 máj 2019 14:18

O rádiu

  • V našom tíme sa vystriedali mnohí nováčikovia v mediálnej sfére, ale aj dlhoročne skúsení ľudia ktorí sú zárukou kvalitnej a nezáväznej žurnalistiky.

KULT MINOR / podpora

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Kontaktujte nás

Slovensko
Mobile: +421 940 301 302

Som rádio ROMA

  • Vďaka tvojej pomoci môžme udržať tento projekt a zároveň sa môžeš stať spolutvorcom vysielania Rádia Roma a prispieť k porozumeniu medzi ľuďmi.

    Chcem podporiť!