Balval fest v Kokave nad Rimavicou na čele s organizátorom Vladkom Sendreiom už osemnásty krát nesklamal všetkých zúčastnených, a to nielen Rómov, ale aj veľký počet nerómov, ktorí prišli obdivovať rómsku kultúru. Podľa odhadov sa Balval festu zúčastnilo takmer 5 000 návštevníkov.

Vedľa hotela Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pribudli štyri pamätné kamene Stolpersteine, ktoré sú venované Židovskej rodine Gráfovcov.  Mnohí členovia rodiny sa stali obeťami holokaustu, a spomienkové kamene slúžia ako pripomenutie si ich pamiatky práve pred vchodom do budovy v ktorej žili, kým boli odvlečení do koncentračného tábora. 

V sobotu 4. augusta sa na námestí v Brezne uskutočnil prvý ročník rómskeho festivalu Romano džives, ktorý navštívilo takmer 700 ľudí.  

V stredu 1. augusta sa v priestoroch múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnila pietna spomienka k Medzinárodnému dňu rómskeho holokaustu. Podujatie organizovalo občianske združenie In Minorita v spolupráci s Múzeom SNP v rámci projektu Ma Bisteren! (Nezabudnite!).

Strana 6 z 7