Betlehemské svetlo je symbolom lásky, pokoja, mieru a porozumenia. Skauti Michal a Michal priniesli tento symbol Vianoc aj Rómom do mestskej časti Bambusky, aby prinieslo pocit spolupatričnosti aj do ich skromných obydlí.

Gindalos, v rómčine zrkadlo. Práve v ňom sa máme pozrieť na seba a až potom môžeme ukazovať na druhých. Už tretí krát sa na jednom pódiu stretli rôzne živly, ktoré dokázali, že aj napriek rozdielom vedia zahrať a zaspievať na spoločnú nôtu, a spoločne bojovať proti predsudkom!

V sobotu 15. decembra sa v lokalite na Bambuskách v Martine uskutoční komunitný deň, kde nebude chýbať ani team budúcich redaktorov rádia Roma, vrátane Erika Hilára Lakatošovie!

Žiaci z Evanjelickej spojenej školy v Martine na čele s Tomášom Gulanom spolu s miestnym komunitným centrom varí každoročne kapustnicu, z ktorej výťažok putuje sociálnym partnerom. Už túto sobotu bude varenie kapustnice priamo na Bambuskách, a nebudú chýbať ani redaktori rádia Roma!

Strana 1 z 5