Prevencia kriminality

kategória: Domáce násilie

Domáce násilie je trestný čin, nebojme sa zakročiť!

autor: Uverejnené január 31, 2019

Trestné oznámenie pri podozrení na násilie môže podať ktokoľvek, nemusí to byť len obeť samotná. Týrané ženy totiž často nevedia vyjsť samé zo začarovaného kruhu psychickej a fyzickej tyranie. Akonáhle sa rodina, priatelia či známi dozvedia, čo sa v živote obete deje, mali by zakročiť. 

Na Slovensku sú mnohé násilné činy považované za trestné a je jedno, či boli spáchané v rodine, alebo mimo nej. Väčšina týchto činov sú okrem toho tzv. oficiálne delikty, čo znamená, že v takýchto prípadoch vznáša obžalobu štát z úradnej povinnosti, nezávisle od toho, či si to obeť želá. Pri menej závažnom a neúmyselnom ublížení na zdraví a pri neposkytnutí pomoci je trestné stíhanie možné jednoznačne len so súhlasom postihnutých žien. Niektoré menej závažné násilné činy posudzujú príslušné orgány len ako priestupky. Trestné oznámenie pri podozrení na násilie môže podať ktokoľvek, nemusí to byť len obeť samotná.

Ako postupovať?

Polícia je povinná prijať každé trestné známenie. Je možné ho podať na najbližšom útvare Policajného zboru alebo prokurátorovi. Takéto podanie v rámci trestného konania v zmysle § 62 ods. 1 Trestného poriadku je možné podať ústne do zápisnice, písomne, telefaxom, telegraficky, elektronickými prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Spomínané elektronikcé trestné oznámenia treba potvrdiť do zápisnice písomne alebo ústne do troch pracovných dní, inak je neplatné. V prípade, ak sa obeť domáceho násilia rozhodne podať oznámenie na linku 158, vyšle operačný dôstojník na miesto hliadku Policajného zboru, ktorá oznámenie preverí. Ak dôjde aj k zraneniu obete, hliadka podľa závažnosti zranení zabezpečí privolanie rýchlej zdravotnej pomoci, a poskytnutie prvej pomoci.

Ako týranú ženu psychicky podporiť a motivovať k prvému kroku pri riešení domáceho násilia? Dozviete sa v článku tu.  

Tento článok vznikol v rámci projektu na Prevenciu kriminality pod záštitou Občianskeho združenie LAVUTA. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prečítané 5297 krát Posledná úprava pondelok, 13 máj 2019 14:14

O rádiu

  • V našom tíme sa vystriedali mnohí nováčikovia v mediálnej sfére, ale aj dlhoročne skúsení ľudia ktorí sú zárukou kvalitnej a nezáväznej žurnalistiky.

KULT MINOR / podpora

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Kontaktujte nás

Slovensko
Mobile: +421 940 301 302

Som rádio ROMA

  • Vďaka tvojej pomoci môžme udržať tento projekt a zároveň sa môžeš stať spolutvorcom vysielania Rádia Roma a prispieť k porozumeniu medzi ľuďmi.

    Chcem podporiť!