Prevencia kriminality

Sexuálne obťažovanie na internete a „Kyber-stalking“

autor: Uverejnené apríl 25, 2019

So zvýšenou dostupnosťou počítačov, mobilov a online služieb pribúda čím ďalej tým viac "stalkerov" a sexuálnych predátorov, ktorí internet využívajú na vyhľadávanie svojich obetí.

Čo je "kyberstalking"?

Tento pojem môže byť definovaný ako ohrozujúce správanie, alebo postupy vedúce k nežiadúcim pokusom o zblíženie pomocou internetu, či inej z foriem online komunikácie. Toto môže zahŕňať e-maily, SMS-ky, správy a neprimerané sledovanie cez sociálne siete ako Facebook, Twitter, Instagram či Tumblr, taktiež obťažujúce vyhľadávanie osoby a sledovanie jej aktivít na internete (napr. čo, kde, a s kým...).

Spôsoby nepríjemného obťažovania 

Kyberstalkeri sa zameriavajú na svoje obete prostredníctvom četových miestností, diskusných fór, sociálnych sieti a e-mailov. To ako svoje obete obťažujú a ohrozujú má mnoho podôb, ako napr. obscénne či výhražne správy (napr. ak mi nepošleš nahé fotky, tak...), tiež sexuálne návrhy, zasielanie nevyžiadaného grafického obsahu, či iné nevhodné sexualizované správanie v digitálnom priestore.

Podobne ako “offline”, tak aj “online” obťažovanie môže byť pre obete desivým zážitkom, kedy sú vystavené riziku psychickej traumy a prípadnej fyzickej ujme, keďže kyber-obťažovanie môže vygradovať do stavu, kedy pokračuje aj v reálnom živote. Obeť sa môže stať terčom nadmerných telefonátov, vandalizmu, nežiadaného fyzického kontaktu, v niektorých prípadoch dokonca znásilnenia.

Stali ste sa obeťou kyber obťažovania?

- obete mladšie ako 18 rokov by mali o obťažovaní upovedomiť svojich rodičov, alebo inú dospelú osobu, ktorej dôverujú

- podľa odborníkov by mala obeť druhú stranu písomne upozorniť, že takéto konanie sa klasifikuje ako sexuálne obťažovanie. Taktiež je potrebné dať jasne najavo, že tento druh kontaktu je pre ňu nežiaduci, a aby nepríjemná osoba s akoukoľvek ďalšou komunikáciou prestala. Takéto upozornenie by malo byť odoslané len raz. Potom bez ohľadu na odpoveď, by obeť nemala ďalej s páchateľom akokoľvek komunikovať. Kópiu upozornenia je vhodné si uložiť v elektronickej podobe, pre prípad aj v papierovej.

- ak obťažovanie pokračuje, je možné podať sťažnosť poskytoveteľovi internetových služieb. Mnoho poskytovateľov internetu totiž ponúkajú nástroje, ktoré filtrujú, alebo blokujú komunikáciu od konkrétnych jednotlivcov.

- Akonáhle sa domnievate, že ste sa stali terčom online sexuálneho obťažovania, mali by ste začať zbierať evidenciu a dokumentovať každý kontakt páchateľa. Uložte si e-maily, posty, správy, či iné komunikácie. Taktiež je dobré dokumentovať a zapisovať to, ako obťažovanie ovplyvňuje váš život a aké kroky ste podnikli na jeho zastavenie.

- Ak ste sa stali obeťou sexuálneho obťažovania, môžete podať trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní, alebo sa obrátiť na miestnu prokuratúru, aby zistili, aké obvinenia, ak nejaké sú, sa môžu voči páchateľovi uplatniť.

- V prípade, že obťažovanie neustále pokračuje, prichádza do úvahy zvážiť zmenu e-mailových adries a telefónneho čísla. Preskúmajte tiež možnosť použitia šifrovacieho softwaru na ochranu súkromia.

-Za žiadnych okolností by ste si nemali s páchateľom dohadovať osobné stretnutie tvárou v tvár, aby ste si problém „vyriešili“, či „vydiskutovali“. Stretnutie s takouto osobou môže byť veľmi nebezpečné.

Nepríjemné duševné a fyzické traumy

To, že obťažovanie na internete nezahŕňa fyzický kontakt s páchateľom, neznamená, že to nie je hrozivý a desivý zážitok ako akýkoľvek iný typ trestnej činnosti. Ľudia, ktorí niečo takéto prežili, často pociťujú psychologickú traumu, rovnako ako fyzické i emocionálne reakcie, napr.:

- narušenie režimu spánku a stravovania

- nočné mory

- hypervigilita (zvýšená bdelosť, neprimerané "vyplašené" reakcie)

- úzkosť a bezmocnosť

- strach o bezpečnosť

- šok a nedôvera

Obete, ktoré na sebe spozorujú takéto reakcie, by mali zvážiť vyhľadanie pomoci psychológov, ktorí dokážu pomôcť vyrovnať sa s traumou vyplývajúcou zo sexuálneho obťažovania.

Tento článok vznikol v rámci projektu na Prevenciu kriminality pod záštitou Občianskeho združenie LAVUTA. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prečítané 9036 krát Posledná úprava pondelok, 13 máj 2019 14:21

O rádiu

  • V našom tíme sa vystriedali mnohí nováčikovia v mediálnej sfére, ale aj dlhoročne skúsení ľudia ktorí sú zárukou kvalitnej a nezáväznej žurnalistiky.

KULT MINOR / podpora

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Kontaktujte nás

Slovensko
Mobile: +421 940 301 302

Som rádio ROMA

  • Vďaka tvojej pomoci môžme udržať tento projekt a zároveň sa môžeš stať spolutvorcom vysielania Rádia Roma a prispieť k porozumeniu medzi ľuďmi.

    Chcem podporiť!