Prevencia kriminality

kategória: Domáce násilie

Domáce násilie, jeho podoby a príčiny

autor: Uverejnené január 25, 2019

Štatistiky nám neustále potvrdzujú, že obeťami násilných trestných činov sú predovšetkým ženy a páchateľmi muži. Paradoxom je, že násilie im hrozí najmä od mužov, ktorých poznajú. 

Podľa údajov Policajného zboru SR je viac ako 70 % násilných činov, ktorých obeťou bola žena, spáchaných v domácnosti alebo v známom prostredí. V krajinách Európskej únie zažije násilie zo strany partnera aspoň jedenkrát za život každá piata žena. Ďalšou zraniteľnou skupinou sú deti.

Násilie na ženách a deťoch sa vyskytuje v týchto podobách:

fyzické násilie: facky, kopance, údery, sácanie, ťahanie za vlasy, pálenie, bitky rôznymi zbraňami, odopieranie základných biologických potrieb ako jedlo, spánok a iné.

psychické násilie : vypočúvanie, kritizovanie, urážky, nadávky, ponižovanie, izolácia, zastrašovanie, obviňovanie, vydieranie, dirigovanie, vyhrážanie sa ublížením alebo zabitím a iné

sexuálne násilie: obťažovanie, obchytkávanie, nútenie k sexuálnym praktikám, vynucovanie si sexu a iné

ekonomické násilie: odmietanie finančne sa podieľať na chode domácnosti či starostlivosti o deti, vymáhanie peňazí, zneužívanie prevahy nad kontrolou financií, ničenie osobného majetku, nútenie k podpisu zmlúv o pôžičkách a iné

Ako bolo spomenuté, k domácemu násiliu dochádza predovšetkým zo strany mužov k ženám. Prečo je tomu tak? Vysvetlenie tohto fenomému spočíva v mocenských štruktúrach resp. nerovnosti medzi pohlaviami, ktorá dlhodobo prevláda v našej spoločnosti. Náboženské a kultúrne tradície pripisovali mužom právo považovať ženu a deti za svoj majetok a rozhodovať o nich. Napriek zásadným zmenám v rámci postavenia žien v spoločnosti, tieto vzorce správania pretrvávajú a prispievajú k páchaniu násilia na ženách.

Čo vedie agresora k násilnostiam?

Faktorov, ktoré formujú z muža násilníka je viac. Prvou rovinou je individuálna úroveň na báze biologických - vrodených faktorov. Ide teda o osobnú históriu jednotlivca, ktorá je založená na vrodených alebo získaných psychických poruchách, taktiež sociálno-patologické faktory ako nízke vzdelanie, zneužívanie v detstve. Vplyv na individuálnu úroveň majú aj osobnostné črty ako nízke sebavedomie, agresivita, alkoholizmus alebo hodnotové rámce ako napríklad výchova v silne patriarchálnom prostredí.

Ďalšou úrovňou, ktorá môže viesť jedinca k násilným činom voči blízkej osobe je aj vzťahová a rodinná sféra. Dôležitým faktorom je výchova, formovanie postojov a názorov, preberanie vzorov správania. Treťou úrovňou je komunitná, ktorá skúma postoje v rámci širších spoločenských skupinách ako je škola, pracovisko, mesto a iné komunity, s ktorými sa jedinec snaží identifikovať. Spoločenská úroveň odráža širšie spektrum sociálnych faktorov. Ide o spoločenské a kultúrne normy, ktoré násilie podporujú alebo odsudzujú. Dôležitý je teda prístup spoločnosti k rovnosti mužov a žien, vytváraniu rovnakých podmienok, odstraňovanie rodových stereotypov a tradícií, ktoré ich škodlivým spôsobom podporujú.

Tento článok vznikol v rámci projektu na Prevenciu kriminality pod záštitou Občianskeho združenie LAVUTA. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prečítané 4514 krát Posledná úprava pondelok, 13 máj 2019 14:15

O rádiu

  • V našom tíme sa vystriedali mnohí nováčikovia v mediálnej sfére, ale aj dlhoročne skúsení ľudia ktorí sú zárukou kvalitnej a nezáväznej žurnalistiky.

KULT MINOR / podpora

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Kontaktujte nás

Slovensko
Mobile: +421 940 301 302

Som rádio ROMA

  • Vďaka tvojej pomoci môžme udržať tento projekt a zároveň sa môžeš stať spolutvorcom vysielania Rádia Roma a prispieť k porozumeniu medzi ľuďmi.

    Chcem podporiť!