Prevencia kriminality

kategória: Drogy

Ingrid Hreusová, OZ Manus: dospelý človek musí sám dozrieť do bodu, že chce s drogami skončiť

autor: Uverejnené január 08, 2019

 

Od prvého kontaktu s návykovou látkou, či už je to alkohol, mäkké alebo tvrdé drogy, vedie zradná - často zdanlivo nepostrehnuteľná cesta k závislosti. V lepšom prípade sa závislý človek rozhodne s touto chorobou skoncovať. Vtedy sa po liečebnom procese môže ocitnúť v resocializačnom centre. A práve z tejto perspektívy nám danú problematiku priblížila Ingrid Hreusová, štatutárka Resocializačného zariadenia Manus v Martine.

Toto občianske združenie sa už dvanásť rokov venuje osobám po liečbe drogovej a inej závislosti. Klientmi sú muži vo veku 18 a viac rokov resp. dospelé osoby. Najčastejšie sa v centre stretávajú so zverencami, ktorí bojovali so závislosťou na povolenej droge, ktorá je tolerovaná, a to je alkohol. Nasleduje marihuana, ktorá podľa slov riaditeľky otvára cestu k tvrdým drogám. "Po určitom čase tie euforické stavy neprichádzajú a mladí ľudia prechádzajú k tvrdším drogám," dodala.

Ingrid Hreusová pracuje aj v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Bežne je teda v kontakte s mladými ľuďmi, ktorí majú problém so správaním a jednou z častých príčin, prečo siahnu aj po droge je rodinné zázemie, taktiež sa nechajú strhnúť partiou, ale príčinou môžu byť aj problémy v škole, najmä v prípade, keď sa zvyšujú nároky na študenta. Nezanedbateľným štartom k závislosti je aj zdanlivo nevinná chuť experimentovať.

Čo robiť v rámci prevencie zo strany rodiča? Ako uviedla odborníčka na danú problematiku, Ingrid Hreusová, z tejto pozície v rámci prevencie nemusí robiť nič konkrétne. Dôležité je však zaujímať sa o dieťa, mať prehľad, s kým trávi voľný čas, pýtať sa na jeho problémy a pomáhať s riešením. "Nie je ale správne robiť to násilnou formou či vyčítaním, dieťa treba pozitívne viesť," prízvukuje. Pokiaľ už nastali podozrenia na kontakt s drogou, možné sú badateľné znaky ako napríklad uzatváranie sa do seba, minimalizovanie kontaktu s rodičmi, a to práve aj z dôvodu, aby na to neprišli. Dieťa býva prehnane agresívne alebo prehnane veselé, prípadne v štádiu závislosti z domu miznú cenné veci. Odborníčka preto radí takýto prípad konzultovať v poradenskom zariadení.

Pokiaľ dôjde k zisteniu, že vaše dieťa alebo iná blízka osoba je drogovo závislá, nie je správne robiť z toho obrovský problém a situáciu s dávkou emócii príliš nafúknuť. S dotyčným sa treba porozprávať, podať mu pomocnú ruku a hľadať riešenia, ako je už spomínaná odborná pomoc. "U mladých ľudí to rodič môže riešiť radikálne, ale takéto riešenia nikdy nie sú dobré. Dospelý človek musí sám dozrieť do bodu, že chce s tým skončiť," priblížila Hreusová.

Cieľom zariadenia Manus je pomôcť klientom, ktorý prešli liečbou, nielen zostať "čistými" ale predovšetkým zaradiť sa do bežného života resp. byť schopný zdolávať nároky každodennosti, postupne si vylepšovať komfort spoločenského i osobného života. "Je najlepšie keď klient, ktorý k nám prichádza absolvuje kompletnú liečbu v centre pre liečbu drogových závislostí a tam sa rozhodne, že nestojí ešte stabilne na svojich nohách a potrebuje pomoc," vysvetľuje riaditeľka centra.

Celý proces reguluje terapeutický tím, zložený z odborníkov v oblasti psychiatrie, psychológie, pedagogiky a sociálnej práce. Klienti tak majú možnosť viac spoznať samých seba, rozvíjať svoje emočné procesy, kvalitu správania a rozvoj myslenia či vyjadrovania sa. Klienti udržujú zariadenie, zúčastňujú sa na spoločných aktivitách ako sú rôzne remeselné a tvorivé práce.

Zverenci absolvujú 4 fázy: 1: adaptačno-motivačná 2. nápravno - výchovná 3. sociálno - rehabilitačná 4. reintegračná, súčasťou ktorej je 5. separačná fáza. V poslednej etape programu im tím pracovníkov centra pomáha aj s hľadaním práce, exekútormi či nastavením splátkového kalendára, nakoľko na mnohých z nich je uvalené exekučné konanie.

Ani po absolvovaní tohto programu však práca klienta nekončí, naopak, možno povedať, že sa ešte len začína ďalšia cesta, kedy bude odkázaný sám na seba prípadne pomoc blízkych. Vďaka takémuto zariadeniu má však dobrý základ a podporu k tomu, aby sa mu to podarilo. "Keď klient absolvuje tento program, nikto sa z nás nezaručí, že bude čistý, ale je veľký predpoklad, že sa zaradí do bežného života," zhodnotila Hreusová.

Rozhovor s klinetom OZ Manus, devätnásť ročným Lukášom si môžete vypočuť tu.

Tento článok vznikol v rámci projektu na Prevenciu kriminality pod záštitou občianskeho združenia LAVUTA. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prečítané 5748 krát Posledná úprava pondelok, 13 máj 2019 13:52

O rádiu

  • V našom tíme sa vystriedali mnohí nováčikovia v mediálnej sfére, ale aj dlhoročne skúsení ľudia ktorí sú zárukou kvalitnej a nezáväznej žurnalistiky.

KULT MINOR / podpora

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Kontaktujte nás

Slovensko
Mobile: +421 940 301 302

Som rádio ROMA

  • Vďaka tvojej pomoci môžme udržať tento projekt a zároveň sa môžeš stať spolutvorcom vysielania Rádia Roma a prispieť k porozumeniu medzi ľuďmi.

    Chcem podporiť!