Prevencia kriminality

Nevinné laškovanie alebo sexuálne obťažovanie?

autor: Uverejnené február 01, 2019

Pri prejave sympatií či túžbe po intímnom kontakte dochádza zo strany ctiteľa k rôznym prejavom záujmu. Žiaľ, častokrát sa stáva, že dotyčný prekročí hranice a z nevinného flirtu či pokusu o fyzický kontakt dôjde k sexuálnemu obťažovaniu.

Formy obťažovania:

Sú to akékoľvek nechcené a nežiaduce návrhy, verbálny či fyzický kontakt sexuálneho charakteru, ktorý následne vytvára nepriateľské prostredie. Možno ho označiť za istú formu násilia a diskriminačné zaobchádzanie, pričom podstatou je už spomínaná nežiaducnosť resp. nedobrovoľnosť

Páchatelia sexuálneho násilia nemajú žiaden konkrétny profil. Môžu to byť zamestnávatelia, kolegovia, známi aj príbuzní a k obťažovaniu dochádza na všetkých miestach či už na verejnosti alebo v súkromí. Z hľadiska trvania ide o dlhodobý priebeh ako sú napríklad sexuálne narážky či "žartíky", taktiež neprestajné a nechcené pozvania na rande. Pod obťažovaním rozumieme aj jednorázové situácie ako nevhodné dotyky či dokonca znásilnenie. V konečnom dôsledku je však na samotnom človeku, aby sám vyhodnotil, kedy je už toto správanie voči nemu neprijateľné. Zjednodušene možno povedať, že ide o také správanie sexualizovanej podoby, ktoré narúša dôstojnosť osoby.

 

Najčastejšie prejavy sexuálneho obťažovania:

Medzi najčastejšie prejavy všeobecne patria: sexuálne vtipy; emaily, telefonáty alebo poznámky sexuálnej povahy, komentovanie postavy, oblečenia, výzoru so sexuálnym podtextom, popiskovanie, vykrikovanie sexuálnych narážok, opakované žiadosti o sex, nežiaduce otázky o súkromnom sexuálnom živote, nechcené dotyky, objatia, sledovanie, dotýkanie sa samého seba sexuálnym spôsobom v prítomnosti iných osôb, sexuálne napadnutie, obťažovanie, znásilnenie. 

Sexuálne obťažovanie je bližšie zadefinované v Antidiskriminačnom zákone č. 85/2008 Z. z. Jeho definícia znie nasledovne: Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie". 

Kto je obeť?

S fenoménom tejto formy násilia je obeťou väčšinou žena, obťažovaní bývajú však výnimočne aj muži. Z toho vyplýva, že pohlavie so sexuálnym obťažovaním súvisí a tým pádom je považované za diskriminačné. Z viacerých štúdií vyplýva, že súvisí s mocou a často k nemu dochádza v spoločnostiach, kde sú ženy považované za menejcenné sexuálne objekty. V niektorých krajinách je "schovávané" za kultúru či náboženské presvedčenie. V patriarchálnom usporiadaní spoločnosti je preto ťažšie voči nemu zakročiť.

Tento článok vznikol v rámci projektu na Prevenciu kriminality pod záštitou Občianskeho združenie LAVUTA. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prečítané 5598 krát Posledná úprava pondelok, 13 máj 2019 14:15

O rádiu

  • V našom tíme sa vystriedali mnohí nováčikovia v mediálnej sfére, ale aj dlhoročne skúsení ľudia ktorí sú zárukou kvalitnej a nezáväznej žurnalistiky.

KULT MINOR / podpora

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Kontaktujte nás

Slovensko
Mobile: +421 940 301 302

Som rádio ROMA

  • Vďaka tvojej pomoci môžme udržať tento projekt a zároveň sa môžeš stať spolutvorcom vysielania Rádia Roma a prispieť k porozumeniu medzi ľuďmi.

    Chcem podporiť!