Prevencia kriminality

Sexuálne zneužívanie detí. Aké stopy môže zanechať?

autor: Uverejnené apríl 02, 2019

O sexuálnom zneužívaní obete často neprehovoria alebo sa k tomu odhodlajú až s veľkým časovým odstupom. Následky na psychickom i fyzickom zdraví sú sú tým väčšie, čím dlhšie to obeť dusí v sebe.

Podľa zahraničných výskumov prehovorí okamžite o sexuálnom zneužívaní menej ako štvrtina obetí. Medzi sexuálnym zneužívaním v detstve a jeho odhalením uplynie najčastejšie obdobie 8 - 15 rokov. Takéto oneskorené odhalenie často vedie k spochybňovaniu dôveryhodnosti tohto obvinenia. Ľudia sa totiž domnievajú, že obeť vyhľadá pomoc bezprostredne po tom, ako jej bolo ublížené.

Prečo deti o zneužívaní nerozprávajú?

Pri odhalení zneužívania samotnou obeťou treba zohľadniť celý kontext tohto problému, a to pocity obete, vzťah k páchateľovi, prostredie, tlaky. Dieťa má strach, že dostane do problémov seba, svoju rodinu alebo dokonca samotného páchateľa. Blízke okolie obete sa samo často obáva následkov, preto dochádza k prípadom, že nechce tento zločin pripustiť, ak došlo minimálne k podozreniu.

U obete dochádza aj k tzv. ambivalentným pocitom, kedy pociťuje nenávisť a zároveň lásku alebo náklonnosť. Páchateľ totiž okrem tohto ubližovania môže obeti prejavovať aj priazeň a starostlivosť, a dieťa sa nechá ľahko zmanipulovať. V niektorých prípadoch dokonca obeť vypúšťa z vedomia tieto nepríjemné zážitky, kedy došlo k sexuálnemu zneužívaniu. Tvári sa, ako by sa nič nestalo. Dôvodov mlčania sa nájde omnoho viac. Obeť - dieťa je zmätené, vystrašené a samo nevie situáciu vyhodnotiť, tobôž nie vykonať potrebné kroky na jej riešenie. Následky pritom bývajú fatálne. 

Následky na tele, aj na duši

Sexuálne zneužívanie môže mať negatívny dopad na celý priebeh života obete, a hlboko zasiahnuť mnohé oblasti.

Psychické - apatia, pesimistické vnímanie sveta. Záujmy a aktivita sú obmedzené. Dieťa stratí životné ilúzie, ilúzie spravodlivosti a bezpečia. Stráca sebaúctu, vníma sa negatívne, pripisuje si vinu za veci, za ktoré nemôže. Dochádza k úzkosti, depresiám. Okrem toho sa vynárajú mimovoľné spomienky na traumatizujúce zážitky alebo neadekvátne reakcie okolia.

Telesné - sebapoškodzovanie, samovražedné sklony. Obeť má negatívny vzťah k svojmu telu, zanedbáva svoje potreby, ignoruje vlastné limity, často hazarduje. Dochádza k psychosomatickým symptómom, ktoré sa prejavujú častou chorobnosťou. Taktiež má tendencie stať sa závislou na návykových látkach.

Sociálne - medziľudské vzťahy sú narušené. Obeť nedôveruje ľuďom, očakáva odmietnutie či ublíženie. Je nadmerne podozrievavá, odmeraná, dochádza k sociálnej izolácii. Alebo naopak, k prílišnej závislosti na blízkom človeku. Niekedy je tiež submisívna a pasívna. Nastávajú problémy s nadviazaním intímnych vzťahov resp. sexuálnej oblasti. Obeť môže byť príliš pasívna alebo naopak, agresívna. V rámci narušenej sexuality možno hovoriť aj o hypersexualite, sexuálnej dysfunkcii, zmätkoch v sexuálnej orientácii či pohlavnej identity.

Spirituálne - negatívne pocity voči "vyššej mocnosti" resp. entite. Boha vníma ako nespravodlivého, krutého a zlého. Na druhej strane môže dôjsť aj k opačnej situácii, kedy Boha vníma až fanaticky, nastáva náboženská závislosť, perfekcionizmus.

Problémy sa môžu objaviť aj v oblasti rodičovstva, kedy má obeť deformovaný výchovný prístup, negatívne prežíva aj samotné tehotenstvo, má prehnaný strach z tehotenstva alebo naopak, z bezdetnosti. 

Tento článok vznikol v rámci projektu na Prevenciu kriminality pod záštitou Občianskeho združenie LAVUTA. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prečítané 6376 krát Posledná úprava pondelok, 13 máj 2019 14:19

O rádiu

  • V našom tíme sa vystriedali mnohí nováčikovia v mediálnej sfére, ale aj dlhoročne skúsení ľudia ktorí sú zárukou kvalitnej a nezáväznej žurnalistiky.

KULT MINOR / podpora

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Kontaktujte nás

Slovensko
Mobile: +421 940 301 302

Som rádio ROMA

  • Vďaka tvojej pomoci môžme udržať tento projekt a zároveň sa môžeš stať spolutvorcom vysielania Rádia Roma a prispieť k porozumeniu medzi ľuďmi.

    Chcem podporiť!