Prevencia kriminality

Signály sexuálneho zneužívania detí

autor: Uverejnené január 18, 2019

Mnohí ľudia, ktorí sa v detstve stali obeťou sexuálneho zneužívania, o tejto nepríjemnej skúsenosti nikdy neprehovoria, alebo to spravia až s veľkým časovým odstupom. Dôvodom môže byť pocit, že si za to môže obeť sama, cíti sa trápne, ponížene, prípadne má obavy zo spochybnenia či nepochopenia zo strany okolia.

Podľa štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO/ bolo v Európe vystavených sexuálnemu zneužívaniu 9,6% detí. Vo väčšine prípadov deti zneužívajú blízke osoby v rodinnom prostredí, alebo  autorita, ku ktorej má dieťa dôveru (učiteľ, vychovávateľ, kňaz). Často sa teda stáva, že zneužívané dieťa nechce dotyčnému "uškodiť" a narušiť vzájomný dôverný vzťah, a tak sa o takejto skúsenosti nikomu nezdôverí. Nielen obete, ale žiaľ, ani blízki o zneužívaní nechcú hovoriť. A tak sa tento zločin stáva neviditeľným.

Ako zistíte, že je dieťa zneužívané?

V prípade sexuálneho zneužívania sa u detí môžu vyskytnúť fyzické i psychické signály. Telesnými znakmi sú napríklad poranenia, bolesti či zápalové zmeny v oblasti genitálií. Taktiež môže dochádzať ku krvácaniu či výtokom.

Po duševnej stránke dochádza často k prejavom strachu v prítomnosti určitej osoby, nízkej sebaúcte, utiahnutosti, apatii či agresii. Zbystriť pozornosť treba aj v prípadoch, ak sa malé dieťa bráni pri prebaľovaní alebo vyzliekaní spodnej bielizne. Taktiež sa môžu vyskytnúť sexualizované prejavy či neprimerané znalosti zo sexuálnej oblasti.

Ako reagovať?

Laici ako aj odborníci v rámci svojej práce, ak sa dozvedia o faktoch, ktoré nasvedčujú možnému sexuálnemu zneužívaniu, majú povinnosť informovať o takom podozrení orgány činné v trestnom konaní alebo orgány sociálnoprávnej ochrany detí. Pokiaľ sa dieťa v prípade sexuálneho obťažovania na vás obráti s prosbou o pomoc, je potrebné ustrážiť svoje prvotné reakcie. Prirodzene, že takáto informácia vyvolá u človeka viacero emócií ako napríklad hnev, bezradnosť, smútok, rozpaky či zmätok. Je však dôležité nedať tieto pocity najavo, pretože to môže viesť k zneisteniu dieťaťa a to sa s dotyčným následne nebude chcieť viac rozprávať.

Taktiež je dôležité nechať dieťa čo najviac rozprávať o tomto probléme samo, bez prerušovania. Treba k nemu pristupovať opatrne a nevyťahovať od informácie "nasilu". Dieťa je v takejto situácii stále veľmi zraniteľné a ťažko sa mu hovorí o chúlostivých detailoch. Zapájanie sa do rozhovoru zo strany zodpovednej osoby by malo byť minimálne. Kladenie nevhodných otázok môže byť dokonca považované za "navádzanie" a mať negatívne následky v ďalšom vyšetrovacom procese. Pokiaľ ste účastníkom výpovede dieťaťa, je nevyhnutné zaznamenávať ju v doslovnom znení. Rôzna interpretácia môže taktiež viesť k dezinformáciám v rámci vyšetrovania. 

Tento článok vznikol v rámci projektu na Prevenciu kriminality pod záštitou Občianskeho združenie LAVUTA. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Prečítané 2124 krát Posledná úprava pondelok, 13 máj 2019 14:12

O rádiu

  • V našom tíme sa vystriedali mnohí nováčikovia v mediálnej sfére, ale aj dlhoročne skúsení ľudia ktorí sú zárukou kvalitnej a nezáväznej žurnalistiky.

KULT MINOR / podpora

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Kontaktujte nás

Slovensko
Mobile: +421 940 301 302

Som rádio ROMA

  • Vďaka tvojej pomoci môžme udržať tento projekt a zároveň sa môžeš stať spolutvorcom vysielania Rádia Roma a prispieť k porozumeniu medzi ľuďmi.

    Chcem podporiť!