Miesto pre všetkých!

Rádio Roma nie je určené len pre Rómov, ale je otvorené pre všetkých, ktorí nemajú priestor a možnosť prezentovať sa. Vytvárame priestor pre spoznávanie iných kultúr, skupín, národností a menšín.

Pripravujeme napríklad samostatnú reláciu o židovskej kutúre, hudbe a živote. Taktiež dostane svoj čas aj LGBT komunita a ďalší, ktorých hlas nie je počuť.

Našim cieľom je vzájomne sa spoznávať, rozprávať a počúvať.

 

 

COMMENTS